Hemsida

 

Utsättning i Vänern

Uttalande om ål

VRF:s styrelse menar att Sverige bör göra som Danmark
I Danmark har livsmedelsminister Mette Gjerskov tagit avstånd från livsmedelskedjornas bojkott av ål.  Nu uppmanar Vattenbrukarnas Riksförbunds styrelse landsbygdsminister Eskil Erlandsson, upphovsman till Matlandet Sverige, att göra samma sak.
Sveriges nationella ålplan (som kanske är en av de bäst genombearbetade inom EU) pekar på att det finns goda förutsättningar för ett återhämtande av ålpopulationen.
Mängden glasål som kommer tillbaka till Europa från Sargassohavet har ökat under de senaste åren samtidigt som forskningsresultat visar att importerade glasålar från England som blankålar tar samma väg tillbaka mot Sargassohavet som en normal invandrad glasål.
Den svenska ålplanen innebär enligt våra ålforskare ett begränsat ålfiske, ålutsättningar och att kraftbolagen gör ytterligare insatser för att minska turbindödligheten.
Ålen är en fisk som har saknats, särskilt på de skånska julborden, säger Henrik Hammar, ordförande i Vattenbrukarnas Riksförbund. Med den goda utveckling som vi har nu bör även en svensk minister våga säga samma sak som en dansk kollega.

 

Ålförvaltning är på rätt väg

Sverige har publicerat sitt uppdatering av ålbeståndet i Sverige våren 2012( Assessment of the Eel stocks in Sweden, spring 2012 ) tillsammans med ett pressmeddelande från Sveriges Landbruksuniversitet som säger att ålförvaltning är på rätt väg. Man kan hitta den samma ínformationen i WWFs EKO, nummer 3, 2012.

Det finns tre huvudrubriker i pressmeddelandet: