Målsättningar

View of on-growing tanks

Scandinavian Silver Eel är ett företag som odlar ål i Helsingborg. En viktig del av vår verksamhet är att sätta ut ålyngel i naturen och i genomsnitt sätter vi ut cirka 70% av vår glasålsimport. År 2009 användes all importerad glasål för utsättning.